Cerrad i Enea tytularnymi sponsorami naszej drużyny!