Dla mediów - akredytacje

Wnioski o akredytację na mecze Enea Czarnych Radom, można złożyć poprzez serwis Accred.eu

  

Poniżej przedstawiamy regulamin przyznawania akredytacji prasowych na sezon 2023/2024:

REGULAMIN PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI PRZEZ

KLUB WKS CZARNI RADOM S.A. DLA PRZEDSTAWICIELI MEDIÓW:

 

1.Akredytacje prasowe przyznane będą obowiązywały na meczach PlusLigi i Pucharu Polski, w których klub Enea Czarni Radom występuje w roli gospodarza.

2.Każda redakcja, ubiegająca się o przyznanie akredytacji, może złożyć po jednym wniosku dla: dziennikarza oraz fotoreportera i operatora kamery. W uzasadnionych przypadkach rzecznik prasowy może przydzielić więcej niż jedną akredytację.

3.„Akredytacje Stałe” na sezon 2023/2024 należy przesyłać do dnia 15 października 2023 roku (do godz. 10:00). Wnioski złożone po wymienionym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

4. Enea Czarni Radom będzie przyznawał również „Akredytacje Jednorazowe". Wniosek należy złożyć drogą mailową lub faksem najpóźniej do ostatniego dnia roboczego poprzedzającego mecz. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

5. Wnioski na akredytacje stałe i jednorazowe będą przyjmowane wyłącznie poprzez portal Accred.eu.

6. Akredytacje prasowe przyznawane będą jedynie pełnoletnim przedstawicielom mediów.

7.Liczba miejsc prasowych dla dziennikarzy jest ograniczona.

8. Akredytowani fotoreporterzy i operatorzy kamer nie posiadają miejsc siedzących.

9.Akredytacje będą do odbioru każdorazowo w dniu meczu. Procedura rozpoczyna się godzinę, a kończy na kwadrans przed jego rozpoczęciem przy wejściu przeznaczonym dla prasy. Po wyznaczonym czasie akredytacje nie będą wydawane. Przedstawiciele mediów nie będą wpuszczani innym, niż specjalnie dla nich wyznaczonym wejściem.

10.Akredytacje wydawane będą na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Dane muszą być zgodne z wnioskiem akredytacyjnym.

11.Przedstawiciele mediów, którzy otrzymali akredytacje, mają obowiązek posiadać ze sobą podczas meczów dokument umożliwiający przeprowadzenie zgodności danych z legitymacji prasowej z listą akredytowanych.

12.Media zainteresowane nagraniami wideo z meczów informujemy, że w czasie meczów transmitowanych przez telewizję Polsat obowiązuje całkowity zakaz transmisji przez inne media. Istnieje natomiast możliwość wykorzystania jedynie nagranego materiału z logo stacji. Zgoda każdorazowo do ustalenia bezpośrednio z TV Polsat.

W przypadku meczów nietelewizyjnych (z wyłączeniem pełnej transmisji), telewizja Polsat wyraża wstępną zgodę na nagrywanie: konferencji prasowych oraz materiałów z mixed zone. W tym przypadku również każdorazowo wymagana jest bezpośrednia zgoda telewizji Polsat. Pozwolenie w wersji papierowej każdorazowo musi zostać przedstawiona Rzecznikowi Prasowemu bezpośrednio w dniu meczu (najpóźniej 15 minut przed jego rozpoczęciem) lub wysłane drogą mailową bądź faksem najpóźniej w dniu meczu do godziny 12.00.

13.Klub WKS Czarni Radom S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania, a także cofnięcia już przyznanej akredytacji.