Zarząd

Prezes Zarządu klubu WKS Czarni Radom S.A. : Paweł Zagumny 

Przewodniczący Rady Nadzorczej klubu WKS Czarni Radom S.A. :
 Janusz Dasiewicz

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej klubu WKS Czarni Radom S.A. : Halina Bąk

Członkowie Rady Nadzorczej klubu WKS Czarni Radom S.A. : Leszek Figarski