Rekrutacja do klasy sportowej w PSP 33 w Radomiu

W dniach 14 marca - 18 marca 2024 roku, w Publicznej Szkole Podstawowej nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Radomiu, odbędzie się rekrutacja uczniów do klasy sportowej na rok szkolny 2024/2025. 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Radomiu ogłasza nabór do klasy sportowej na rok 2024/2025. W dniach 14-18 marca 2024 roku o godzinie 16:30 kandydaci do klas IV przejdą testy sprawnościowe. Rekrutacja obejmuje chłopców oraz dziewczęta. 

Kandydaci będą mieli za zadanie wykonać następujące pomiary i próby sprawności (ogólnej i ukierunkowanej):
• pomiar wzrostu,
• skok w dal z miejsca,
• rzut piłeczką palantową,
• bieg wahadłowy 10 x 5 metrów,
• ocena ekspercka (sprawność ukierunkowana) – naprzemienne odbicia sposobem oburącz górnym i dolnym (dopuszcza się zastąpienie odbić wyrzutami i chwytami)

Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie www.psp33.radom.pl oraz pod numerem telefonu: 48 363 75 73.