Enea Czarni Radom przyłączają się do Kampanii Białej Wstążki (VIDEO)

Podobnie jak w ubiegłym roku, siatkarze Enea Czarnych Radom przyłączają się do Międzynarodowej Kampanii Białej Wstążki, która ma na celu zatrzymania przemocy wobec kobiet. Na znak solidarności, drużyna Enea Czarnych Radom podczas meczu z Indykpol AZS-em Olsztyn, będzie miała przypięte białe wstążki do meczowych koszulek.Kampania Białej Wstążki (White Ribbon Campaign) to największa na świecie międzynarodowa kampania, mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Akcja zorganizowana przez mężczyzn walczących z przemocą wobec kobiet jest prowadzona w ponad 60 krajach. Jest skierowana głównie do mężczyzn i chłopców, którzy przypinają białą wstążkę do ubrania.

Biała Wstążka jest symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet.Powyższa akcja rozpoczęła się w 1991 roku w Kanadzie po tragicznych wydarzeniach z 6 grudnia 1989 r. w Montrealu, kiedy 25-letni Marc Lepine zastrzelił 14 studentek w budynku montrealskiej politechniki, jako protest by kobiety kończyły studia techniczne i zabierały miejsca mężczyznom. Na masakrę zareagowała grupa mężczyzn, która zdecydowała, że będzie zachęcać mężczyzn do mówienia o przemocy wobec kobiet. W przeciągu zaledwie sześciu tygodni 100 tysięcy mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę, podczas gdy wielu innych podjęło debatę na temat przemocy wobec kobiet.

Kampania odbywa się w ramach 16 Światowych Dni Przeciwko Przemocy. Rozpoczyna się 25 listopada w Międzynarodowym Dniu Przeciw Przemocy Wobec Kobiet. Koniec kampanii „Białej Wstążki” przypada 10 grudnia w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka i podkreśla, że przemoc wobec kobiet jest łamaniem podstawowych praw człowieka. Co roku w rocznicę tych wydarzeń uczestnicy Kampanii Białej Wstążki przypominają o wciąż zdarzających się przypadkach przemocy wobec kobiet i apelują o reagowanie na przemoc w otoczeniu. Statystyki pokazują, że problem ten istnieje i cały czas jest aktualny. Na 100 % założonych spraw w ramach Procedury Niebieskie Karty 90% dotyczy przemocy skierowanej wobec kobiet. Dlatego ważne by o niej mówić, zatrzymywać ją i jej zapobiegać.

Ogólne założenia kampanii międzynarodowej to zwrócenie uwagi na zjawisko przemocy domowej, zachęcenie do mówienia i kształtowanie postaw krytycznych wobec zjawiska, edukacja młodych ludzi, przede wszystkim mężczyzn na temat konstruktywnych sposobów wywierania wpływu i rozwiązywania konfliktów, kształtowanie nowego pokolenia, które żyje bez przemocy, z szacunkiem i w zgodzie z innymi.