Dziękujemy za sezon 2020/2021 - firma Bator

Dziękujemy Biurze Ochrony Bator za kolejny sezon z drużyną Cerrad Enea Czarni Radom! 


Głównym celem działalności Biura Ochrony Bator jest osiągnięcie doskonałości we wszystkich dziedzinach ochrony. Szczególny nacisk kładziony jest na jakość i solidność świadczonych usług oraz działania prewencyjne, mające na celu zapobieganie jakimkolwiek zdarzeniom zagrażającym zdrowiu, życiu i mieniu naszych klientów, a także osób postronnych. Zastosowanie nowatorskich rozwiązań, w połączeniu z profesjonalizmem i solidnością przynosi zamierzone efekty oraz pomaga osiągać cel.

Założyciel - Jerzy Bator, były policjant, wieloletni pracownik jednostki antyterrorystycznej, instruktor taktyk i technik interwencji, wyszkolenia strzeleckiego oraz ratownictwa klasycznego, speleo i ratownictwa z powietrza. Współtwórca sukcesów innych firm zajmujących się ochroną osób i mienia.
Doświadczenie i szeroki wachlarz umiejętności, które nabył podczas wieloletniej pracy pozwalają na kompleksową i profesjonalną ochronę, są gwarantem bezpieczeństwa dla każdego.
Wysoka kultura osobista, poświęcenie i lojalność to cechy, które zostały docenione przez ludzi biznesu, gwiazdy filmowe i polityków.

Pracownicy - są doświadczeni, odpowiedzialni i sumienni. Wyłaniani poprzez szczegółową selekcję, testy sprawności fizycznej i psychicznej. Są ludźmi o wysokiej kulturze osobistej. Łatwo nawiązują kontakty. Potrafią odnaleźć się w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji. Stanowią siłę i solidny fundament firmy.

Współpraca - utrzymywanie bieżącego kontaktu z Policją, Żandarmerią Wojskową, Strażą Miejską oraz innymi podmiotami dbającymi o bezpieczeństwo, ład i porządek publiczny to jeden z wielu atutów naszej firmy.