Oferta pracy w Stowarzyszeniu Czarni Radom!

Stowarzyszenie Czarni Radom zaprasza do współpracy w obszarze pozyskiwania partnerów biznesowych i sponsorów dla WKS Czarni Radom S.A., Klubu Sportowego piłki siatkowej mężczyzn z tradycjami, uczestnika najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce.

Poszukujemy osób na stanowisko Specjalista ds. sponsoringu i pozyskiwania środków, które dzięki swej charyzmie i wiedzy zbudują kontakty z nowymi firmami gotowymi wesprzeć sportową misję Klubu na zasadach wzajemnych świadczeń.

Zakres obowiązków:
• Tworzenie i redagowanie ofert sponsorskich i partnerskich
• Tworzenie, koordynacja i finalizacja umów sponsorskich
• Nawiązywanie współpracy z firmami oraz organizacjami zainteresowanymi promocją swoich produktów i usług poprzez sport
• Prezentacja oferty sponsorskiej na umówionych spotkaniach z osobami decyzyjnymi w danym przedsiębiorstwie
• Współpraca ze sponsorami oraz innymi podmiotami wspierającymi działania sektora sportowego
• Utrzymywanie i uzupełnianie bazy danych potencjalnych oraz obecnych sponsorów i partnerów

Wymagania:
• Doświadczenie w pozyskiwaniu sponsorów i partnerów
• Wysokie umiejętności negocjacyjne i sprzedażowe
• Samodzielność w działaniu
• Wysokie umiejętności interpersonalne, kultura osobista
• Wiedza w zakresie marketingu i komunikacji, w tym znajomość wskaźników marketingowych
• Rzetelność i terminowość realizacji zadań
• Znajomość języków obcych będzie dodatkowym atutem
• Prawo jazdy kat. B

Oferujemy:
• Atrakcyjne wynagrodzenie
• Prowizję za pozyskanie partnerów biznesowych
• Samochód do celów służbowych
• Możliwość rozwoju osobistego i zawodowego
• Niezbędne materiały i narzędzia pracy

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie CV na adres e-mail:biuro@stowarzyszenieczarni.pl. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Prosimy dołączyć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018  r. o ochronie danych osobowych.


Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy w sprawie ochrony danych osobowych


1.
 Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Czarni Radom.

2. W przypadku konieczności kontaktu w sprawie danych osobowych prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu mailowego: biuro@stowarzyszenieczarni.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
a) związanym z przeprowadzeniem aktualnej jak i przyszłych rekrutacji, lub
b) w szerszym zakresie na podstawie Pani/Pana zgody, o ile taka została udzielona, wówczas treść zgody określa zakres i cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na tej podstawie,

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez okres 2 lat. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, w przypadku jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być:
podmioty trzecie wspierające w procesie rekrutacji (np. wsparcie w zakresie IT) oraz WKS Czarni Radom S.A. w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Czarni Radom, przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z naszymi zaleceniami i na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.


6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, zbieranych przez nas na podstawie obowiązujących przepisów jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych w oparciu o Pani/Pana zgodę jest dobrowolne i wpływa na proces rekrutacji. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia do innego administratora. Oświadczenia dotyczące Pana/Pani danych osobowych, w tym o wycofaniu zgody należy kierować na adres mailowy biuro@stowarzyszenieczarni.pl

7. Realizacja powyższych uprawnień następować może w zakresie i w sposób przewidziany przepisami prawa.

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Spółki niezgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.